A tegnapi népszavazás kapcsán


A tegnapi népszavazás több embert vett arra, hogy tollat ragadjon. Mindenkinek van véleménye ezzel kapcsolatban, nekem is.  Előbb nézzük mik a tények. A népszavazáson nem jelent meg a jogosultak 50 %-a plusz egy fő, tehát az a szabályok értelmében érvénytelen, de van eredménye. Több mint három millió választó véleménye azonban ismert. Összesen 3 282 723 választópolgár utasította el a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő betelepítését a parlament megkérdezése nélkül. Ez az összes szavazat 98,33 %-a!  AZ országos eredmények után nézzük, hogy szavaztak a komáromiak. A városlakók az országos átlag felett teljesítette. A megjelenés meghaladta az 51 %-ot vagyis Komáromban a népszavazás elméletben érvényes és eredményes volt aminek eredményét a városvezetés nem hagyhatja figyelmen kívül. A komáromi választópolgárok 98,65 %-a nem kíván a településére a megkérdezése nélkül, betelepítendő külföldi állampolgárokat befogadni! Ezek a száraz adatok, tények. Most nézzünk kicsit a számok és a népszavazás mögé.

Az első adatok megjelenése után azonnal elkezdődtek a hangzatos nyilatkozatok. Igen tény, a törvény értelmében a népszavazás érvénytelen volt, de miért? Ki is a nyertes? Ki is a valóságos vesztes? Én úgy látom a kormány ott hibázott, hogy nem vette figyelembe a társadalom szokásainak változását. Ifjú koromban még fehér ingben ment a család voksolni. Ez egy kisebb ünnep volt. Ma már csak úgy beugranak az emberek és bedobják szavazatukat az urnába. Teljesen másként állunk hozzá a dolgokhoz mint 10-20 éve. A mai fiatalok már nem érzik át a demokrácia fontosságát és nem is igazán akarnak abban részt venni, mivel számukra az túl távoli és túl intézményesített. Az okostelefonok korában a kormány megfeledkezett az új generációról, aki otthonról szeret véleményt nyilvánítani. A Facebook a bizonyíték arra, hogy van véleményük és azt a lehető legegyszerűbb módon teszik is meg.  Ezt alapul véve kéne a jövőben megbízható informatikai megoldást találni a majdani népszavazások lebonyolítására. Sokat lendítene a szavazási kedven , ha nem kéne kimozdulni a lakásból. Jelentősen olcsóbb is lehetne és ezáltal gyakran használt módszerré is válhat .

Ki nyilvánított véleményt? A demokrácia szabályainak értelmében csak az nyilvánított véleményt aki elment és bedobta szavazólapját az urnába. Miért? Mer kizárólag annak a több mint három millió embernek a véleménye vált ismerté aki elment és igennel, nemmel vagy szándékosan érvénytelenül szavazott.  Aki otthon maradt annak a véleménye nem vált ismerté és nem is vehető figyelembe.

Az érvénytelen szavazatok száma 62 ezer volt, ők azok akik vállalták véleményüket és nem kívántak válaszolni a feltett kérdésre és üres borítékot dobtak az urnába! Erre a demokrácia lehetőséget biztosít. Ezt szokás tartózkodásnak nevezni. Elment mert fontosnak tartják hogy megkérdezték a véleményüket és a demokráciát, de a tartózkodást választották. Ez is demokratikus jog.

Én nem tartom meglapozottnak, sőt szándékosan megtévesztőként értékelem a teljes bal oldal nyilatkozatát, akik azt hangoztatják, hogy rájuk hallgatva a lakosság 60%-a  távolmaradással nyilvánított véleményt. Ebben ugye az a legnagyobb csúsztatás, hogy az egész csak feltételezésen alapszik, mivel aki nem ment el annak véleménye teljesen ismeretlen.  Azt feltételezni, hogy valaki csak azért nem ment el szavazni, mert én arra kértem, butaság.

Én a tényeket szeretem:  Aki felelősséget érez  jövőjével kapcsolatban és elment véleményét kinyilvánítani azoknak a 98,33 %-a nemmel szavazott. A távol maradottak álláspontja ismeretlen!