A Hétvégi Választás – A Demokrácia vége


Érdekes és eddigi rövidke története  alatt egyedülálló választások elé néz szlovákia. Nem csak azért mert a előrehozott , hanem azért is mert bármilyen is lesz a választások eredménye az nem tekinthető tisztának és valószínűsítem, hogy  többen bírósági úton fogják  azt megtámadni. Miért?  Az európai parlamenti demokrácia alapja a szabad választás. Minden polgár szabadon választhatja meg parlamenti képviselőjét és ő maga is választható. Ezt a jogot az országok saját állampolgáraik részére biztosítják. Ennek a jognak az átmeneti felfüggesztését, büntetésként bíróság szabhatja ki. Ez esetünkben azt jelenti, hogy szlovákia minden állampolgára jogosult választani, illetve ő maga is választható amennyiben ettől a jogától őt egy hatályos bírósági döntés nem fosztotta meg. Az állam elsőrendű irányelveit és megkérdőjelezhetetlen szabályait az alaptörvény határozza meg amelyet alkotmánynak nevezünk. Az alkotmány egy olyan jogokat tartalmazó szabályok együttese, amelyeket az állam minden polgára politikai nézettől függetlenül saját jogbiztonságának biztosítása érdekében tiszteletben tart. Az összes jogszabály ebből az alaptörvényből származtatható és azzal összhangban kell lennie. Miért fontos mindez?   Az alaptörvény egyértelműen és vitathatatlan módon leszögezi, hogy a szlovák állam egyetlen állampolgárától sem vonhatja meg állampolgárságát annak akarata ellenére! Aki bármely módon megszerezte azt, az élhet állampolgári jogával és választhat illetve ő maga is választható. Az EU az állampolgársági kérdéseket a tagállamok saját hatáskörébe helyezi, azok megadásával nem foglalkozik, ilyen kérdésekben EU hatósághoz panasszal fordulni nem lehet.  Az EU számára viszont kiemelten fontos a demokrácia és ennek keretein belül a választások tisztasága. Itt  kezd érdekessé válni  a történet.  A fent leírtak alapján több ezer olyan  szlovák állampolgár van akinek választójogát egy hibás és átgondolatlan fico-féle törvénymódosítás kapcsán két különböző szabály is meghatározza. Az alaptörvény egyértelműen fogalmaz és ezzel biztosítja 2010 után a szlovák mellett egyéb állampolgárságot megszerzők számára is a választás és választhatóság  jogát, míg a fico-féle jogszabály ezt megakadályozza. Ennek következménye az, hogy a szlovák parlamentbe több a ficotörvény alapján nem választható képviselő kerülhet be, viszont több az alkotmány alapján választójoggal rendelkező állampolgártól megtagadja szlovákia a választás jogát! A szombati választások után, sajnos nem tud kialakulni olyan helyzet amely ne lenne megkérdőjelezhető. Egy olyan állam amely megtagadja saját polgáraitól a választás és a választhatóság jogát nem nevezhető demokráciának.  Az az állam amelynek parlamentjébe egy másik szabály értelmében választójoggal nem rendelkező képviselők kerülnek be, szintén nem nevezhető demokráciának. A szlovák demokrácia épp hogy csak megélte a nagykorúságot és bele is halt!

Egy hozzaszolas a “A Hétvégi Választás – A Demokrácia vége” bejegyzeshez

  1. A demokrácia vagyis népuralom az kellene,hogy legyen,ám a valoságban nem mindenki lehet válaszott és választo!Miért?Mert az párt érdek nélku”l,nem lehet senki mint egyén választott, vagy ha netán pártot alapítasz, csakis oriási pénz kaucio fejében teheted eszt meg,hogy regisztálják a pártod!Magyarán ha nincs pénzed nem lehetsz választott!A szabadelvu”ség látszatát kelto”,nemzet irto,pártoskodás a pénz ko”nyo”rtelen diktátumára és mindenekelo”tt az o”nzésre épu”l!Aki ezen kártékony eszme szekerét tolja és aszt bármilyen formában ,megérdemli az abbol adodo, reá jo”vo”, csapások mindeggyikét!!!

Comments are closed.