Déli testületi ülés – beszámoló


Tegnap délután három órakor kezdődött  Komárom Város Déli városrészének testületi ülése, amelyet Dr. Molnár Attila , polgármester vezetett. A terem zsúfolásig  megtelt vendégekkel és az ülésen minden képviselő részt vett.  Az ülés elején vetítéssel egybekötött beszámolót tartott Lázár Zsolt rendőr őrnagy Komárom Város 2010 évi baleseti és bűnelkövetési eredményeiről. Komárom Városában a a bűncselekmények száma 2009 es évhez képest  csökkent. Ez országos viszonylatban is egyedülálló. 1946 volt az elkövetett bűncselekmények száma. Cselekmények elkövetése elsősorban Komárom belvárosára összpontosult. A betöréses lopások száma 201 ről 79 re csökkentek, lakásbetörés száma 88-ról  32-re csökkent!  Kiemelkedő a külföldiek által elkövetett illetve a külföldiek kárára elkövetett bűncselekmények száma. Ez Komárom határvárosi voltának tudható be. Erősíteni kell a  rendőrséggel szembeni bizalmat, sajnos nagy az érdektelenség a rendőrségi munka segítésének terén. A baleseti statisztika is nagyon kedvező.  Az elmúlt évben 152 közlekedési baleset történt, főként anyagi károkozással. Halálos baleset nem történt. Csökkent s gyorshajtás mint baleseti ok. A legtöbb balesetet személygépjárművek okozták. A testület a rendőrség beszámolóját elfogadta!  Dr. Molnár Attila elmondta, hogy előkészítés alatt áll egy komoly anyagi támogatással járó együttműködési szerződés Komárom Városa és a rendőrkapitányság között. Egy újonnan kiépítendő intelligens térfigyelő kamera rendszer is segítheti a rendőrség munkáját. A közeljövőben , nem csak video anyag kerül majd rögzítésre a térfigyelő kamerákon keresztül, de a rendszer része lesz a redszám felismerés is.  Czita János koppánymonostori képviselő kiemelte a városrészenkénti körzeti megbízotti hálózat kiépítését, amely már egy éve sikeresen működik. Jól működik az együttműködés a polgárőrség a rendőrség és a lovasőrség között.  A megépülendő új Duna híd kapcsán felmerült a  két városrész közbiztonsági szervei fokozottabb együttműködésének ösztönzése. A rendőrőrnagy elmondta, hogy már most is nagyon jó a két állam rendőrségének együttműködése. Ugyan ez vonatkozik közterület felügyelet és városi rendőrség együttműködésére is.

Kisebb vita alakult ki a Van mit tisztáznunk , városi köztisztasági program kapcsán. Mindenki elismerően szólt Dr. Kreft-Horváth Loránd ötlete alapján  jól működő kezdeményezésről. Tisztább lett a város, egyre kevesebb   a város külterületein nagy méretben lerakott illegális hulladék, de új jelenségként megjelentek a kisebb mennyiségben lerakott szemét. Felmerült, hogy nem lehetne-e emelni a kiszabható bírság nagyságát. A város jegyzője elmondta, hogy a szabálysértési bírság mértékét nem az önkormányzat határozza meg. Megoldás lehet, ha nem hulladékgazdálkodási szabálysértésként, hanem környezetkárosítás címén indulna eljártás az elkövető ellen. Ebben az esetben, ha a környezetkárosítás bebizonyosodik a bírság mértéke elérheti akár a 3.000.000 forintot is. Czita János felvetette, hogy a külterületi emlékműveinket lehetne intelligens kamerákkal védeni, mert sajnos ezeket az átutazó turisták gyakran szemétlerakatként használják.

Az idei Komáromi Napok rendezvénysorozat az idén végre a Komáromiakról és a komáromiaknak szól majd. Az önkormányzat Dr. Molnár Attila polgármester szavai szerint a legmesszebbmenőbbig támogatja a helyi civil szervezetek bevonását a rendezvénysorozat lebonyolításába. Szintén fontosnak tartja a helyi kis és középvállalkozások bevonását is. Az idén megszűnik az a kettősség amely eddig jellemezte ezt a rendezvényt. Az idén végre nem egy Észak-Komáromi napok és egy Dél-komáromi napok zajlanak majd le egymás mellett, hanem az egyeztetések eredményeként egy teljesen közösen szervezett rendezvénysorozat valósulhat meg. Megszűnnek az átfedések. A megnyitó az Északi városrészben , míg a zárórendezvény a Déli városrészben zajlik majd. Hamrák Zsófia tanácsnok asszony elmondta, hogy hatalmas az érdeklődés a 20. Komáromi Napok iránt. Az ország minden szegletéből érkeznek jelentkezők. Több önkéntes felajánlás is érkezett, ezzel is csökkentve a költségeket. A műsorszerkezet is tartalmasabb lesz és a minőség irányában mozdul el.

Mint arról már tegnap is beszámoltam, Babják Csaba képviselő úr javaslatát támogatva Komárom Város képviselőtestülete elfogadta, négy rovástábla felállítását a város bevezetőútjain a következő helyeken: Egyet a 13-as számú főúton  az autópálya irányából érkezők tájékoztatására, kettőt az egyes számú főúton, Győr illetve Tata felőli bevezető részen valamint Szőnyben a régi Tatai út bevezetőjén. Babják Csaba  közben-itt a fórumon- megerősítette, hogy a javaslata szándékosan nem tartalmaz táblát az Erzsébet hídon.

Dr Molnár Attila polgármester, aki egyben a védelmi bizottság elnöke is tájékoztatta hallgatóságot, hogy hamarosan egy rövid tájékoztató füzetet juttat el minden komáromi háztartásba, amely tartalmazza majd mindazokat a fontos információkat amelyekre egy katasztrófa esetén szükség lehet. Fontosnak tartja, hogy minden komáromi tudja, kihez forduljon egy földrengés, vagy egyéb katasztrófa esetén előálló kommunikációs csend esetén.

Szintén nagy vita alakult ki egy mobil színpad megvásárlása kapcsán. A javaslat értelmében Komárom Város megvásárolna egy mobil fedhető színpadot. Erre azért volna szükség, mert a belváros rehabilitációja egy olyan pályázatnak köszönhetően valósult meg, amelynek része, hogy az új tereket élettel kell megtölteni, amit az Unió öt éven keresztül ellenőrizni is fog. A tervek szerint majdnem minden hétvégén lebonyolítása kerül valamilyen kulturális vagy sport rendezvény. Ezeknek megfelelő helyre van szükségük. Mint elhangzott egy jó nevű szinfónikus zenekar nem lép fel sörsátorban, elvárják egy európai szintű műszaki hátteret.

Egy tartózkodás mellett elfogadásra került az új pályázati rendszer, amely lehetőséget biztosít civil szervezetek és egyesületek számára önkormányzati támogatások megszerzésére. A pályázatokat Komárom Város képviselőtestülete bírálja majd el. Vitát kavart az  április nyolcadikai időpont. Dr. Molnár Attila polgármester úr elképzelhetőnek tartja több forduló meghirdetését is még az év folyamán.

Komárom Város elfogadta a Közép-dunántúli Autóipari Klaszterrel való együttműködést. A furcsa név egy az autógyártásban érdekelt vállalkozások, beszállítók,térségek érdekeinek érvényesítését megcélzó társulást takar. Az Audi bővítésének kapcsán a ennek köszönhetően Komárom Városa nem egyedül, hanem a térség több települését tömörítő egység tagjaként tudná érdekeit érvényesíteni a multinacionálias céggel szemben.

Dr. Kreft-Horváth Loránd egészségügyért felelős alpolgármester felhívta a szülők figyelmét arra, hogy az idén is folytatódik a támogatott HPV elleni védőoltás a komáromi diákok körében. Elmondta, hogy ez mennyire fontos a méhnyakrák megelőzésének érdekében.

Felháborodás hullámot váltott ki Babják Csaba előterjesztése egy képviselői keret bevezetése. A beterjesztés lényege, hogy Tatabánya Város mintájára Komárom Város minden képviselője is rendelkezzen 1.000.000 forint pénzkerettel amelyet saját belátása szerint használhatna fel támogatási és fejlesztési célokra, testületi hozzájárulás nélkül. Természetesen az elszámolás számlaköteles volna. Hozzászólásában minden felszólaló önkormányzati képviselő felháborodva utasította el.  Horváth Gyulát képviselő urat idézem : ” Ha utánam dobnák sem kellene”
A testület felkérte a hivatalt, a beterjesztés jogi hátterének vizsgálatára és ennek megtárgyalására csak ezután térnek majd vissza.

4 hozzaszolas a “Déli testületi ülés – beszámoló” bejegyzeshez

  1. Szépen látni,hogy ha nincs ko”zo”s természeti alap,Haza,Nemzet,Faj,család,stb, csak a pénzér valo gyilkos pártoskodás, akkor tanyát u”t a szemetet lebonto ármány!

  2. Nagymester- Tudod van aki a VÁROSÉRT akar tenni és van akinek a politika diktál. Északon én úgy látom, hogy a kompromisszumképtelenség az úr!

    Délen a Fidesz többség ellenére is egyhangúan támogatta Jobbik javaslatát, de így tett az MSZP és a független képviselő is. Egy jó ötlet mellett érdemes összefogva kiállni.

Comments are closed.