Az első 150 nap-Értékelt a polgármester


Dr. Molnár Attila Komárom Város déli városrészének polgármestere március 19.-én sajtótájékoztatón értékelte a választások óta eltelt 150 nap eredményeit. Elmondta, hogy a z eltelt időszakban 5 testületi ülés zajlott le amelyen 64 pontot tárgyaltak meg és ezekben szinte minden esetben határozathozatalra is sor került. Kiemelte a költségvetés  keretszámainak elfogadását, amelyre február 8.-án került sor. Ez az elmúlt időszakokhoz képest egy igen kedvező, korai időpont volt. A képviselő testület  50 millió forintos keretet különített el a helyben működő kis és középvállalkozások támogatására. Az összeg 90%-a a helyi vállalkozók  országos pályázatokon való részvételét hivatott támogatni  úgy, hogy a pályázatokon való részvételhez szükséges önrészt biztosítaná számukra Komárom városa ebből a keretből.

Létre jött a városőrség úgy, hogy a közterület felügyelet létszámát 13 főre duzzasztotta az önkormányzat és egy 24 órán keresztül működő közterület felügyelt jött így létre. Pillanatnyilag az új városőrök kiképzése folyik. Ennek keretében április végéig sokrétű jogi és önvédelmi ismeretet szereznek városőreink. Szolgálati kerékpárokkal is felszerelik az új rendészeti szervet.

Az önkormányzat közel 100 millió forintot különített el a helyi sport és civil szervezetek támogatására. A sportlétesítmények is átszervezésre kerültek olyan módon, hogy az eddigi egyesületi  kezelésből városi kezelésbe kerültek át.

Folyamatban  van Komárom Város gyógyturizmusra épülő fejlesztéseinek megvalósíthatósági tanulmánya. Komplett fürdő felújítás és egy gyógyszálló felépítése a cél. Komárom Város Önkormányzata a jövőben a bevitt törzstőkének megfelelő szavazati aránnyal képviselteti magát a helyi Komthermál Kft.-ben. Dr. Molnár Attila polgármester szerint ezzel a lépéssel az önkormányzat egy évtizedek óta húzódó ügynek tett pontot a végére. A napokban az utolsó kis tulajdonos részét is kivásárolja az önkorányzat. Így miden akadály eláhárul azelől, hogy a város saját kezébe vegye a fürdő sorsát.

Bár Komárom óriási termálvízkészlettel rendelkezik, energetikai hasznosítására mindeddig mégsem fordítottak elengendő figyelmet. Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, a tervek szerint a geotermikus energiát a jövőben városi intézményrendszer fűtésére is fel kívánják használni. Az önkormányzat már meg is bízott egy céget a tervek elkészítésével. Jelenleg az engedélyezési eljárás, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása van folyamatban. Pályázat az Új Széchenyi Terv keretein belül pályázat nyújtható be, melynek megvalósulása esetén Komárom éves szinten több százmilliós megtakarítást érhet el