Láss élesen és légy szabad!


Meglepően nagy sikerrel zajlik Komáromban a Kelemen László utcai Optotéka optika meghirdetett ingyenes kontaktlencse próba akciója. Az egynaposra tervezett akciót előbb kettő, majd három naposra kellett bővíteni. Pillanatnyilag már csak a szombati napra tudnak időpontot biztosítani a folyamatosan jelentkezők számára. A lakosság nagy része sajnos rendelkezik valamilyen korrekcióra szoruló látáshibával. Ez zavaró, de meg lehet tanulni együtt élni vele. Többségünk egyszerűen csak  idő hiányában nem keres fel egy szemészt. Erre talált kényelmes megoldást az Optotéka. Bejelentkezést követően mindenki  számára biztosított az ingyenes látásvizsgálat . A szükséges korrekció megállapítását követően minden érdeklődő díjmentes próbalencsét kap.  A lencse behelyezését követően mindenki számára  adott a behelyezés begyakorlásának lehetősége szakértői segítséggel . Eközben megkap minden felvilágosítást és megválaszolják minden  kérdését. Ki kell emelnem az optika személyzetének mérhetetlen türelmét. Érthető módon az ember ösztönösen tiltakozik az idegen tárgyak szembe helyezése ellen. Senkit nem siettetnek. Lehet pihenni és újból neki lehet futni. Csak jól begyakorolt lencsehasználat után engedik haza az érdeklődőket. A 20-30 perces gyakorlást követően egy újabb látásvizsgálat következik, ellenőrizendő a megfelelő lencseválasztást. Az akció keretében mindenki díjmentesen kapja a látásvizsgálaton kívül a két darab kontaktlencsét, a lencse tárolására szolgáló tartódobozt és egy üveg a lencse tisztítására szolgáló folyadékot. Távozás előtt még egyeztetnek mindenkivel egy kontroll időpontot.

Aki még nem kért időpontot, megteheti azt a 34 / 340-395 komáromi telefonszámon.

[nggallery id=86]

12 hozzaszolas a “Láss élesen és légy szabad!” bejegyzeshez

 1. Fény meg vala írva ,felebarátodnak adosa ne maradj aki megu”ti az arcod u”ssd vissza duplájával,mert ha hagyod akkor kirt!Jogod van védekezni ha reád támadnak s az ugynazon fegyvernemmel mellyel éltedre to”rnek,mert a teremto” természetben sokszor vala,hogy a természeti szu”kség,to”rvényt,szokást,bont.!Judaizmussal ferto”zo”tt szellemi korrol beszéltem,mely oly fa melynek gyu”mo”lcse rothadt!Jézus mondá ,ki lészen vágva
  Szemed legyen egyszeru”,akkor látni fogsz!!!

 2. Az ki meguti a jobb orcadat nyujtsd oda néki a balt is. Janos. 2’11’ Vagy Te minden keresztényre csak vastagon fonott ostorod vennéd és vernéd oket ?

 3. Fény szerinted aszeretet istene kirtatta vona a Kánaánitákat s még az gyu”mo”lcsfáikat is kiszaggattatta vona???A szeretet Istene egy népet választ ki aminek faji feljebrendu”ség,kiválasztás,szerint csak néki szoll s senki másnak,vagyis a mások abbul az áldásbul kirekesztve vala,mivel Jahve a Sinai hegynél csak az Izraeli to”rzsekkel ko”to”tt szo”vetséget ,más néppel nem!Vagyis ki nem jahve imádo az kirtando,romlott sátáni,mi????Azt meg lehet lopni,lehet néki szemetet adni hagy do”go”ljo”n az amharec-goj!Aldozz csak a sivatagi ,habiru -háborus Istenednek s az judási s,saulusi,szintézisu”,kreált jézusodnak!Az nem jud-eo Isten és Jézusképben az Jézus kiengedte az kalitkába zárt galambokat s a kufárokat jo hosszu ostorral ostorozta!Ma is készu”l az ostor csak azért tart oly sokáig mert nagyon hosszu és alapos lessz a verés!!!!!

 4. És felmené Sion hegyére és láta az tejben és aranyban úszo kánaán foldjét Mózes és megpihenvén az ovéik kozot emigyen szólott … Lássatok mert mert megláttatok és halljatok mert meghallatatott. Mert az ur kivezetett a fogságból és néktek ajándékul adva vagyon az eleitek foldje hol kottetet az szent szerzódése az úrnak s levágattatot hétszer háromszáz okrot és tizszer ezer égi madarat gujtó áldozatul. Áldozz és megbékélsz. Zelot.2’r.

 5. Drága fényeskedo” sajnos ,hogy az emberi megjelenést már nem holisztikus formában látjátok csak az lélek feljebrendu”ségét az test felett élitek.A lelkiismeretet sem ismeritek,mert az lelki-ismeretem csak én-ki ismerem viszont a szellem az Issz számodra ismeretlen fogalom!Olyan mintha a fának csak gyo”kere to”rzse vona a korona meg sehol s csak ato”rzs a lélek fontos nektek a to”bbi csak bo”rtáska!Szerencsétlen biorobot agymosott szint.A szent írás EN-KI vagy-ok s nem kell tanulni aszt inkább tudni és élni.
  En-ki vagy-ok az OK az Anya a Fiu és az Atya is!Félisten kinek isten Anyja nincsen!A mindenhato hatásos hatosa kerítsen hatalmába s akkor hathatos leszel .En-ki nem fo”ldi porbol valák inkább az Szellemi anyagbol harám!

 6. Draga szeretett Nagymester. Te is csak egy elbolyongott lélek vagy foldi kontosbe oltve. Nekeverd az Isten szavát az ember fia szavaival mert porból vétettél és porrá leszel. Tanuldeg a szentírást és megbél a háborodott szived. Gyont meg buneid mert vétkeid laistroma elszámoltatik a Mindenhatónál. Okosodj tanulj és békességben megleled az igazság szent forrását mig nemkéso ember fia ! Iszaiás 1’14

 7. A mese, IS-A mise a mesterem mely Mésa ko”veket , IS,ko”vetként hozott.Vala vagy-ok a Ige ISZE!A te sátánod egy beteg emberi kitalácio!Armány árto az nem természetesset lebonto szellem-ISZ! ISA testvérem is eszt mondá de még a mai napig nem értitek,juda kovászába ragadok!!!Nem én-ki választok ellenséget az ellenségeim választanak engem,Isával is eszt tették!IZ-RA-EL ELI IZ_TEN népe semmi ko”ze az Juda jehovájához!
  Ebredj fel,tasnulj,okosodj ismerd meg az okokat az Logosz szer-int!A-JAKOB forditva BOKAJA mert testvére bokájába kapaszkodott mikor megszu”letett!MI volt az Abra-Hám ,Jákob nyelve?Job-ban tennéd ha tanulnál az Job to”rténetébo”l ki Jobb volt mint az eltévelyedett barátai.Ku”lo”nben is a kiválasztotság,feljebrendu”ség elve alapja az sovinizmusnak,faji feljebrendu”ségnek,mu”,kreált identitástudatnak!A termtésben s annak nyelvében csakis mellérendelés ,mellérendelt megfelelo” természeti szerep,mely soha sem elhatalmasodo az másikat kirto!!!!Tanulj,modernkori Mozes!Saul?Ne használj szemu”veget,szellemel, term-ész-eti ,ISSZEL-láss!

 8. nagy mester. Ki néked a mestered ? Netán az kit Jézus Urunlat a Hegyteton kisértette ? Nekísérsd az Atyád meg magad is kisértesbe eshetsz . Melléfogsz ha minden felebarátban ellenséget eszmélsz. Egy nép van szentirásban emlitve és az nem a magyar hanemm a mennyek Izraele és népe ki kivezetet Ninivébol és Jacob fiában lelte oromét. Ap. Konyv. Zsol.2’8′.

 9. Fény a sivatagi jahve istened már sokszor megtapasztalta az Eli-IZ-tenger.tengernyi erejét és hatalmát ugy hogy a sohoni,suti,soher,állat és ember áldozo,judaista,judeo-kesztény ,paulinista-saulista, jahved aki az háborut okozo habiruk istene is egyben egyszer ugy is elhal,lebomlik,mert meghasonul o”nmagával!

 10. Nagymester jóisten nevét szádra nevedd ! Apostolok levelei. sz. Pál 6’12 levél a Korintosziaknak .” Mert egy az Izrael istene és igazságos haraggal sujtá le azokra kik nevét mindhiába vétetik és emigyen káromolják !”. Mert nincs más Isten csak az aki áld és buntet.

Comments are closed.