Az első idei találkozó a Vikingben


Az Egy Jobb Komáromért polgári kezdeményezés  megtartotta ezévi első ülését, találkozóját Komáromban a Viking Pub-ban. A tagokon, a pártolókon és az érdeklődőkön kívül  a találkozó aktív résztvevői voltak Komárom város  érdeklődő és nyitott  képviselői. A beszélgetés témája három nagyobb egységbe tagolódott be. Miután jelen volt a környezetvédelmi és közrendi bizottság elnöke, így  elsőként  a városi rendőrséget ért kritikák és  munkájukat jobbá tevő javaslatok hangzottak el. A közrendi bizottság elnöke (aki maga is rendőr volt) figyelemmel hallgatta az észrevételeket. Többek részéről is felvetődött a város arcát adó Városi Rendőrök felkészültségének, állóképességének kérdése.  A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a város rendőre a külvilág felé magát a várost jeleníti meg. Ezért elvárható lenne, a város tökéletes ismerete, az előzékenység. Többen fontosnak tartanák rendőreink nyelvismeretének bővítését. Elvárható lenne, hogy egy angol illetve német nyelvű látogatónak is  elfogadható nyelvtudással és helyismerettel tudjanak útbaigazítást adni. Kritikaként felmerült az is, hogy a rendőrségnek volt egy magyarul nem beszélő tagja. Ez elég furcsa egy magyar többségű önkormányzat saját rendőrségében. A jelen lévő bizottsági elnök az állomány alaposabb megismerése után tesz majd változtatási javaslatokat. Szakszerű vezetés alatti hatékony rendőrséget szeretne kialakítani.

A második nagyobb vitát kiváltó téma az ügyintézéssel volt kapcsolatos. Többek tapasztalata szerint Komárom város  hivalai túl nagy szórásban helyezkednek el a város területén. Az Egy Jobb Komáromért kezdeményezés javasolja egy Közonti Ügyfélszolgálat  létesítését. Hasonló, ügyfélbarát  megoldást valósított meg a szomszédos Dunaszerdahely önkormányzata. Egy ablaknál intézhető az összes hivatalos ügy. Egy ilyen központi ügyfélszolgálat megvalósítását az összes jelenlévő támogatta. Az önkormányzat feledata, a városlakók segítése. Felmerült, hogy egyeztetni kéne az elektromos művek vezetésével egy helyi ügyfélszolgálati pont létesítéséről. Sajnos a szolgáltató már több éve megszüntette Komáromban az ügyfélszolgálatát. A telefonos ügyintézés viszont sokaknak, főként az idősebb korosztálynak jelentős problémát okoz.

A harmadik jelentős kérdés  Komárom város területén található rossz állapotú ingatlanokat érintette. Ezek közé tartozik a Bauringban  lévő egykori óvoda, az egykori szemkórház, az Anglia parkban található részben önkormányzati tulajdonú volt szovjet lakóház .  Ezek állapotának további romlását megakadályozandó  jogi megoldást kéne találni. Ebben szintén az egyik jelenlévő jogász végzettségű képviselő lehet az EJK segítségére. Talán a legnagyobb érzelmeket a Klapka téren álló egykori orvosi központ a “Poliklinika” váltotta ki. Az épület pillanatnyilag megyei  tulajdonban van és több éves  munka után sem sikerült az Komárom városának megvásárolnia.

Érdekes és tanúlságos találkozó volt. Jó volt látni, hogy párttagságtól függetlenül össze tudnak fogni az emberek a város érdekében.

Kép:  Dunaszerdahely, központi ügyfélszolgálat