Fiatalokkal útban a demokrácia felé


A Mag-házban működő civil szervezetek együttműködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete koordinálásával másfél éves programidőszakunk végéhez értünk, melyben a franciaországi Gruissan és Komárom fiataljai részvételével gondolkoztunk, dolgoztunk a demokráciáról, a két ország jellemzőiről.Éppen egy éve húsz fiatalt, kísérőiket és önkormányzati képviselőiket láttuk vendégül Komáromban, ahol a fő irány a projekt tervezése és a két ország fiataljainak és kísérőinek ismerkedése volt. Decembertől egészen júniusig különböző programokat, akciókat szerveztünk, ismeretterjesztés jelleggel kirándultunk Tatára (Gyermekbarát város, ill. a városi diákönkormányzat megismerése), Tatabányára (Dr. Völner Pálnál a megyei ifjúsági tervekről informálódtunk), Budapestre (ahol az országházban Lezsák Sándorral beszélgettünk, ill. a Hungarikumok a Parlamentben rendezvényen mutatkozhattunk be, mint Mag-ház).

A helyi középiskolákban megkezdett osztályközösség-fejlesztés programunk ezen szakaszában a közösségi kortárssegítőink vizsgáztatása zajlott, amit szakmai gyakorlat is követett saját intézményeikben. A programban részt vevő fiatalok -,akik a helyi általános- és középiskolák tanulói – rendszeres közös gondolkodást folytattak, ahol figyelembe vettük a korosztály igényeit is, arra építettünk.

Komáromi fiatalok a franciaországi Gruissan-ban

Talán kedves elöljáróink is emlékeznek az áprilisi ifjúsági közmeghallgatásunkra, amelynek fő témaköre a helyben kialakításra váró ifjúsági közösségi tér körül forgott. Minden tapasztalatunkat és eseményünket dokumentáltuk, melyből több ismertető és kis film is készült. Júniusban a komáromi fiatalok és kísérőik tölthettek el egy érdemben és élményekben gazdag hetet a tengerparti kisvárosban. A találkozás célja a közel egy éves folyamat tapasztalatainak összegzése volt. Az európai szociális alapból finanszírozott pályázatunk a végéhez ért. Az elmúlt hét végén öt fiatallal újabb franciaországi úton voltunk, ahol a regionális konferencián volt alkalmunk bemutatni tapasztalatainkat, eredményeinket. Nagy öröm volt számomra, hogy fiataljaink nem csak ügyesen és érdeklődően szerepeltek, hanem korosztályukat meghaladó bölcsességgel és kreatív válaszaikkal méltán váltották ki a vendéglátóink elismerését. Programunk teljes zárására ismét Komárom biztosít helyet és alkalmat 2010. december 10-13 között. Ezúttal mi látjuk ismét vendégül gruissani barátainkat, illetve fogadhatunk nyolc fős delegációt Franciaországból, akik a helyi sajátosságok és érdemeink kutatása mellett szívesen ismerkednének meg az új helyi képviselettel, akikkel közösen gondolkozhatunk az esetleges folytatás irányáról, terveiről.