Újabb lépéssel került közelebb Komárom városa az új Duna híd megépítéséhez. Az egyre nagyobb forgalom indokoltá teszi az új híd mielőbbi megépítését. A kapcsolódó utak építése a déli városrészben jól halad. Orbán Viktor miniszterelnöki határozatban adott felhatalmazást a nemzeti fejlesztési miniszternek arra, hogy kijelölje a két Komárom között építendő Duna-híd építéséről tárgyaló delegációt.


A miniszterelnök 89/2010. (IX. 24.) ME határozata a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Komárom és Komárno (Révkomárom) között a Duna folyamon új közúti határhíd építésérõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Komárom és Komárno (Révkomárom) között a Duna folyamon új közúti határhíd építésérõl szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását követően az egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

A miniszterelnök 89/2010. (IX. 24.) ME határozataa Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Komárom és Komárno(Révkomárom) között a Duna folyamon új közúti határhíd építésérõl szóló egyezménylétrehozására adott felhatalmazásrólA nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerintihatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között Komárom és Komárno(Révkomárom) között a Duna folyamon új közúti határhíd építésérõl szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény)létrehozásával;2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon résztvevõ személyeket kijelölje;3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményekéntelõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását követõenaz egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanulterjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,miniszterelnök

A miniszterelnök 90/2010. (IX. 24.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. június 18-án aláírt, a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határútszakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról . A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján 1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. június 18-án aláírt, a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határútszakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodást módosító megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követően a megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök