Tények a kettős állampolgárságról


Ma hivatalosan is beterjesztésre került az állampolgárságról szóló törvény módosítási javaslata. A hosszú alap nélküli egymásra mutogatás után végre lehetőség nyílik a pontos szöveg áttanulmányozására.

Kérelmére, kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja. A köztársasági elnök a folyamatos magyarországi lakóhely tekintetében felmentést adhat. Kérelmére visszahonosítható az a személy, akinek magyar állampolgársága megszűnt, és magyar nyelvtudását igazolja . A honosított, illetőleg a visszahonosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz . Az esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt teszi le. Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet kormányzat polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjéhez lehet benyújtani. A honosítási okiratot a miniszter a kiállításától számított 15 napon belül megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek. A miniszter a kérelemnek, az állampolgársági ügyintézésért felelős szervhez történő beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek . A honosítást kérő külföldi egyidejűleg kérheti , hogy saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevét viselhesse, többtagú születési családi nevéből egy vagy több tag, valamint születési és házassági nevéből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását valamint utónevének magyar megfelelőjét.

Ez a törvény 2010 . augusztus 20-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

Aki elolvassa a törvényjavaslatot annak egyértelművé válik, hogy itt szó sincs új szabályozásról. Az egyetlen újdonság az, hogy az államfő felmentést ADHAT a magyarországi állandó lakhely megléte mint feltétel alól. Ezt a szabályozást alkalmazza a szlovák jog is.

A törvénytervezet teljes szövege megtekinthető :  ITT

Facebook-on csatlakozz : ITT


2010.május 14 – Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico  összehívja az Állambiztonsági Tanácsot, mert Szlovákia nemzetbiztonsági érdekei kerülnek veszélybe amennyiben a magyar parlament elfogadja a Kettős állampolgárságról szóló törvényjavaslatot. Ellenlépésként a szlovák állampolgárság elvesztésével fenyegeti mindazokat akik a Magyar Köztársaság állampolgárságát megszerzik. Ennek ellentmond a Szlovák köztársaság alkotmánya, amely egyértelműen kimondja: A szlovák állampolgárság senkitől sem vonható meg akarata ellenére. Természetesen az alkotmány is mint minden más jogszabály módosítható 2/3-os döntéssel. Miután a parlament több tagja kettős állampolgár  nem tartom valószínűnek, hogy ezt megtennék.

A szlovák alkotmány szövege megtekinthető : ITT


2010. május 17 – Nyilvánosságra került, hogy a magyarországi szabályozásnál enyhébb törvény elfogadását a külhoni szlovákok esetében Robert Fico is támogatta. A 40/1993-as állampolgárságról szóló törvény módosításáról van szó, amely a szlovák állampolgárság speciális, gyorsított eljárásban való megszerzését teszi lehetővé a külföldön élő szlovákok számára. A szlovák állampolgárságot gyorsított eljárásban igénylők számára nem kötelező a szlovák nyelv ismerete sem, elegendő, ha két tanú – két határon túli szlovák – bizonyítja, hogy a kérelmező – külföldi állampolgár érdeklődik a szlovák kultúra iránt. Ezt a törvénymódosító javaslatot 2005. május 20-án a szlovák parlament jelenlevő mind a 138 képviselője megszavazta.

A külföldi szlovákok státusza:  ITT

A törvény analízise: ITT


2010. május 19 – A Bumm portálon felvetődött az önkormányzati választások törvényi szabályozása kapcsán, hogy ki választhat önkormányzati képviselőt. A szlovák köztársaság  346/1990-es jogszabálya értelmében az önkormányzati választásokon résztvehet mindenki aki az adott településen állandó, bejelentett lakhellyel rendelkezik, tekintet nélkül az állampolgárságára. Magyarország az EU állampolgárok szavazati jogát a magyar alkotmányban is rögzítette.

A Szlovák  szabályozás: ITT

Az EU vonatkozó direktívái: ITT és ITT

A Magyar szabályozás: ITT


2010 május 26 – a Magyar Országgyűlés elfogadta az állampolgársági törvény módosítását a beterjesztett eredeti formában. A képviselők 344 igen, 3 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett hozták meg a döntésüket. Nemmel voksolt az előterjesztésre a szocialista Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba és Szanyi Tibor.


2010.május. 26 A Szlovák kormány megtárgyalta a szlovák állampolgárság elvesztését szabályozó törvényjavaslatát. Ennek értelmében:  Akkor veszik el a szlovák állampolgárság, ha valaki “kifejezett akaratnyilvánítás alapján” tesz szert más állampolgárságra. Nem vonják meg majd azok szlovák állampolgárságát, akik házasság vagy születés révén tesznek szert más állampolgárságra. Aki elveszti a szlovák állampolgárságát, erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni a lakhelye szerinti illetékes államigazgatási szervet – a körzeti hivatalt. Ha valaki nem tesz így, szabálysértést követ el, amiért 3300 eurós bírsággal sújtható.

A javaslat letölthető ITT


5 hozzaszolas a “Tények a kettős állampolgárságról” bejegyzeshez

  1. A körülöttünk élő országok egyikében sem hőzöngtek a vezetők a kettős állampolgárság miatt, bezzeg a felvidéken a habzószájú fico, az autótolvaj slota és csatlósaik igen.
    Remélem mihamarabb 500.000 MAGYAR fog élni a Felvidéken Kassától Pozsonyig!

  2. Robert Fico újságíróknak megerősítette, hogy esze ágában sincs megvonni senkitől Szlovák állampolgárságat. Egyszerű politikai aktusról van szó, amellyel a magyar parlament délelőtti törvénymódosítására reagáltak. Egy ilyen lépést a diplomáciában nem szoktak válasz nélkül hagyni.

  3. Némi adalék a helyhatósági választásokon való részvétel kérdésköréhez: LINK Az EU vonatkozó direktívái: LINK, LINK Magyarország az EU állampolgárok szavazati jogát a magyar alkotmányban is rögzítette: LINK

Comments are closed.