Széles vita bontakozott ki az új Duna híd elhelyezésével kapcsolatban. Bele ástam magam kicsit mélyebben a témába.  Szlovákia 10 éves területfejlesztési tervében már 2001 óta szerepel a komáromi híd mint közlekedési folyosó. Úgy néz ki, tényleg igaz, hogy a medvei határátkelő kiváltására épül. Tehát a Prága- Pozsony-Budapest teherforgalom erre halad majd. Ebből a szempontból előnyösnek látszik a híd nyugati elhelyezése, mert a kamionok nem haladnak majd át a belvároson. Legutóbbi bejegyzésemben azt javasoltam, hogy ez a híd már a  miénk. Örüljünk neki és kezdjük tervezni a következőt. Nyitra megye területfejlesztési tervében meg is találtam a másik hidat. Mint a képen is látszik a tervben mindkét Duna-híd  szerepel. A Keleti híd az Észak-déli közlekedési folyosó részeként köti össze Komáromot , Érsekújváron keresztül Nyitrával illetve a kelet – nyugati szlovák autópályával. Ez azt jelenti, hogy a híresztelésekkel ellentétben fontos szerepet szán a Szlovák kormány Komáromnak. A tervek szöveges részét olvasva kissé futurisztikus  Komárom-Újvár Megaplex víziója körvonalazódik, na nem ma majd 100 év múlva. Tehát Komárom nagyon szerencsés helyzetbe kerül/kerülhet most. Itt az alkalom egy komoly logisztikai part tervezéséhez.  A múltkor leírt m7-m1-Komárom autóút tervére is rábukkantam. Az észak-déli közúti folyosó részét képezi ezen út megépítése is. Tehát mint a képen is látszik Nyitrát Komáromon és Székesfehérváron keresztül autóút köti majd össze.. A képen a rózsaszín szaggatott vonal jelzi az autóút vonalát. Aki összehasonlítja a terveket az bizonyára észrevesz, hogy a déli autóút (Székesfehérvár- Komárom) a város nyugati oldalán csatlakozik az északi elkerülőhöz, míg Nyitra megye tervében keleten lépi át a Dunát a Nyitra-Komárom autóút. Feltételezem, hogy ezt az apró különbséget Szlovákia és Nyitra megye megoldja. A déli szakasz Komárom-Esztergom Megye területrendezési tervében  M81- gyorsforgalmi útként szerepel. A komáromi híddal párhuzamosan tervben van egy másik Duna híd megépítése is Esztergom/Párkány térségében a hozzá tartozó M10 autóúttal együtt. Számunkra fontos, hogy mi vágjunk bele elsőként a megépítésébe, ezzel előnyt szerezve  a jövőbeli befektetők idecsábításában.

Virtuális sétát tehetsz a híd környékén az alábbi videó segítségével. (You Tube)

28 hozzaszolas a “A HÍD mégegyszer” bejegyzeshez

 1. Abraka- te polgármester szeretnél lenni. Az emberek pillanatnyi problémáját kell megoldani. A többséget nem érdekli, hogy mi lesz 40-50 év múlva. Pillanatnyilag minden komáromi életét megnehezíti a HÍD hiánya. Ezen kell változtatni.

 2. Uff szép dolog, amit írtál, amit szeretnél, most fogadjuk el félmegoldásnak a nyugati verziót, mert legalább valami lesz alapon, alárendeljük egy szebb jövőért. Ellenben azt írod azonnal kezdjünk el lobbizni a keleti hídért, ez mind szép, ha lenne két híd az megoldana mindent, de még a nyugat is a fellegekben van és a keleti érdekében még senki sem lobbizik. Én is azt szeretném, hogy egy egységes Komárom újból régiójának központja és fejlődésének motorja legyen. Csak ha átgondolatlan terveket próbálunk megvalósítani, akkor városi szinten úgy járhatunk, mint MO szétlopják, majd cserbenhagyják. Tudod erről keveset beszélünk, hogy a haladásnak és a jóakaratnak kéz a kézben kell mennie a lehetőségekkel, az egyik elképzelésnek meg kell támogatnia a másikat, nehogy megint egyesek jól megszedjék magukat, majd csrbenhagyják a várost. Tudod, ha lesz is két híd és a város haldokolni fog, akkor mi értelme volt mindennek? Nem szabad, hogy elszaladjon velünk a ló. Tehát a többi dologra is gondolni kell. Egész életemben minden újdonság, emberiesség híve voltam, sokat kockáztattam, néha látszatra fejetlenül is hajlandó voltam belemenni bizonyos dolgokba. Most rengeteg ilyet mondhatnák, mit sikerült, mit nem elérnem, de megtanultam, hogy nem szabad úgy döntésket hozni, akár látszatra jó elképzeléseket, hogy ne rakjuk ki az összes kártyánkat. Tehát amikor hídról, hidakról beszélünk, akkor nézzünk meg ami mögötte is van. Kik azok akik megvalósítják, milyen érdekek mesgyéjén tevékenykednek, ismerjük meg végcéljaikat is és azt is mi jó a többségnek a komáromiaknak, Komáromnak.
  ARISZTOTELÉSZ azt mondta:
  Minden mesterség és minden vizsgálódás, de éppúgy minden cselekvés és elhatározás is, nyilván valami jóra irányul; tehát helyes az a megállapítás, hogy “jó az, amire minden irányul”. Csakhogy bizonyos különbség mutatkozik a végcélok tekintetében: némelyek csupán tevékenységek, mások a tevékenységeken kívül bizonyos tárgyi eredmények is. Persze, ahol a cselekvésen kívül egyéb célok is vannak, ott a dolog természeténél fogva a tárgyi eredmények mindig jobbak a tevékenységeknél. S mivel sokféle cselekvés, mesterség és tudomány van, sokféle a végcél is: az orvostudományé az egészség, a hajóépítő szakmáé a hajó, a hadtudományé a győzelem, a gazdálkodásé a gazdaság. Mármost, ha több efféle tudomány egyazon képesség alá tartozik – pl. a zablát s egyéb, lószerszámot gyártó mesterség a lónevelés szakmája alá, ez utóbbi viszont s általában minden, a háborúval összefüggő cselekvés a hadtudomány alá, s ugyanígy más szaktudományok más szakmák alá: – ez esetben a vezető szaktudományok végcélja mindig előbbre való, mint a többi, neki alárendelt tudományé, mert hiszen az előbbiek kedvéért törekszünk ez utóbbiakra is. Itt aztán már nem lényeges, hogy maguk a tevékenységek-e a cselekvések végcéljai, vagy pedig ezeken kívül még valami más is; mint például az imént említett tudományok esetében is. Ha mármost egyáltalán van olyasvalami végcélja cselekedeteinknek, amit önmagáért akarunk, minden egyebet pedig csak érte, azaz nem minden dolgot valami másért választunk (mert ily módon ez akár a végtelenségig halad tovább, úgy hogy törekvésünk üres és hiábavaló lenne): – világos, hogy ez a jó, és a legfőbb jó. S vajon nem esik-e nagy súllyal a latba – már csak életünk szempontjából is – ennek a jónak a megismerése, hogy aztán – mint a nyíllövő, ha biztos cél van előtte – könnyebben eltalálhassuk azt, amit tennünk kell?

  A XVII. sz. végén Komárom virágzott, polgárai jó módban éltek. E fejlõdés eredményeként 1745. március 16-án Mária Teréziától megkapta a szabad királyi város rangot. A felemelkedést idõnként megzavarta egy-egy természeti csapás, tûzvész, árvíz, de legszörnyûbb volt a várost gyakran sújtó földrengés. Közülük az 1763. évi majdnem az egész várost romba döntötte, ehhez hasonlót nem jegyeztek fel a Kárpát-medencében.
  A XIX. sz. elején birodalmi központ lett Komárom: a Bécset elfoglaló Napóleon elõl 1809-ben egész udvartarásával ide menekült I. Ferenc osztrák császár és magyar király. Ferenc felismerte Komárom fekvésének hadászati jelentoségét, s elhatározta, hogy erõdrendszert kell kiépíteni a Duna mindkét partján, mely 200 000 katona befogadására alkalmas.

  NEC ARTE NEC MARTE – Sem csellel, sem erõvel. Ne akarjanak Vágselyeiek sem csellel, sem erővel, sem most, sem később bábáskodni, uralkodni a városunkban, azt kizsigerelni, végtelenségig kihasználni, ha már bejutottak a városunkba megálljt kell nekik parancsolni. Ennek véget kell vetni, a törököt ki kell verni a városunkból. Lokálpatriótákra van szükségünk, akik értünk és nem ellenünk fognak tevékenykedni.

 3. Már sokszor leírtam, hogy én is örülök , hogy lesz új híd, csak helyével nem értek egyet és a következményei zavarnak. Meglátjuk mi lesz, persze azzal egyet értek nincsenek tökéletes emberek, sem tökéletes megoldások.
  Én csak arról beszélek, hogy mindig igyekezni kell a legjobb megoldásokat megvalósítani. Egyezkedni, majd egyezségekre jutni. Ha újból a hely téma lenne, az szerintem nem veszélyeztetné az új híd megépítését. Zavaró csak az a mostani döntésben, hogy minden várható , vagy meglévő beruházás a keleti oldalon van és ennek a következményeit nem szabad elhanyagolni. Ha nyugati híd lesz, akkor a keletiért már nagyon nehezen lehet majd lobbizni, ezt el kell fogadni, tehát ha lesz is keleti hamarabb mint 20-30 év távlatában kell gondolkodni. Ez higyjétek el, ez szinte biztos. Tudjátok a liberális gondolkodásmód mindig később meg szokta magát bosszulni. Most én is mondhatnám hurrá végre lesz híd és kit érdekel milyen áron, de nem mondom, mert saját magamat tagadnám meg, ezért megyek tovább, ezért probálom jobb belátásra bírni azokat akik a döntéseket meghozzák, persze, ennek csak akkor lesz értelme, ha oda is figyelnek mi is szeretnék mondani. A híd nem lesz veszélyben akkor sem, ha újragondolnák a helyét, mert továbbra is Komáromban lenne és EÚ-s forrásokból épülne meg nekik pedig szerintem mindegy, az a lények, hogy legyen.

 4. Abraka- Te támogatod a legjobban a Keleti logisztikai központot. Oda rengeteg kamion megy majd az összes irányból.Zajosabb lesz a város is az áthaladó tehervonatoktól. Nincs tökéletes megoldás.

  Most itt Komárom jövője a tét. Ha nem kapunk minél hamarabb hidat akkor a város lecsúszik a beruházásokról. Nem jön befektető egy autópálya nélküli településre. Nekünk kiváló a fekvésünk. 9 km az autópálya, DE pillanatnyilag MEGKÖZELÍTHETETLEN!

  Ülj le és beszélgess komáromi fuvarozókkal. Kérdezd meg, mekkora veszteséget okoz nekik a medvei kerülő!

  Emlékszel rá hány ezer komáromi életét nehezítette meg az Erzsébet-híd teljes lezárása pár éve? A nokiás buszok a hídfőig szállították a munkába igyekvőket, majd gyalog át a hídon és újabb busz. Erről beszélek! Ki vagyunk szolgáltatva!

  Az áthaladó forgalmat lehet szabályozni. mesterségesen lassítani. Erre nagyon jó módszer a körforgalom, amely lassításra kényszerít. Meg kell építeni a Petőfi utcait a Komensky utcait de akár a temetőhöz meg a felüljáróhoz is és máris nem száguldanak a kamionok. A megnövekedett forgalom meg már indok ezek megépítésére. A megnövekedett átmenőforgalomra hivatkozva akár a Vág hidat is ki lehet majd szélesíteni de a felújítását mindenképp indokolttá teszi. Ezek állami utak és állami pénzből épülhetnek át.

  Egy országos főútvonalról nem lehet a teherforgalmat kitiltani! Ez nem városi kompetencia.

 5. Abraka, olyan nics, hogy gyors tervvaltoztatas! Ha meg elkezdenenk teszetoszazni, elofordulhatna, hogy hoppon maradnank, vagy hidat nem latnank meg vagy 20 evig!!!
  Forgalommal azert nem talakozol, mivel Komarom az alvo varos, ahol az ev nagy reszeben hullaszag van!
  Ahol van uzlet, ott van forgalom is. Probald ki a Komarom – Budapest utat, meglatod, milyen forgalom van arra… es ne a sztradan menj!
  A fejlodes velejaroja a tobb auto.
  Ujfalu, Tany, Bogya mindenkeppen kap a forgalom novekedesbol, ha keleti, ha nyugati, vagy akar mindket hidat epitenek meg. Ezt az idokodat felejtsd el!
  Ha akkora lesz a forgalom, hogy a Vag-hid nem fogja birni az athalado kamion “tengert”, akkor a teherforgalom meg lesz tiltva…

  Elkerulo ut nem lesz! Az egy hazugsag! Ki adna arra penzt???

  A keleti hidra valo felkeszules mar elkezdodhetne most, a varosnak felkellene vasarolnia a teruletet, ahol a ravezeto ut haladna.

 6. Nézd teljesen nem osztom a véleményedet, mert Győr szemszögéből nézve az a fontos legyen egy híd, ami kikerüli a városukat. A Keleti híd ezt nem oldja meg, tehát ők maguk is lobbiznának egy másikért, ami lehetett volna Gönyü magasságában, így Komárom nem kerülne bajba semmi esetre sem.
  Már többször írtad, hogy nyugati és keleti irányból ugyan annyi kamion menne át Komáromon. Gondolom ezt nem gondolod komolyan, mert nyugat felöl szinte semmi, csak célirányú közlekedés lenne, keletről viszont sok. Ha a nyugati híd lesz megépítve az MO-ból jövő és észak irányába tartó kamionok mind a városon keresztül fognak közlekedni, vissza szintén, keleti esetében ez nem így történne.
  Garambolokat nem a kamionok okozzák, csak olyan sztresszes és kiszámíthatatlan helyzeteket hoznak létre, amiből aztán megtörténik a baj. Tudod én már levezettem 1 milliónál több km-t. Tudom miröl is beszélek. Mikor kamiont láttam, egy söfőrt láttam, aki tankban érzi magát. Ők az szerint vannak fizetve, hogy minél gyorsabban célba juttassák rakományukat, ezért bizony feleslegesen többet kockáztatnak, mint egy skodával közlekedő halandó. Mióta kötelező nekik a pihenés még vadabbul közlekednek. Éjszakánként még emlékszem pl. Komáromon is keresztül száguldoztak, eztkivédeni nem lehet. Ha igen csak korlátozásokal. Pl. tiltótáblákkal, el lehetne helyezni egyet, mindjárt a járás jelző tábla alatt, hogy a határátkelőt Komáromnál nem vehetik igénybe, ezen a szakaszon csak célirányú közlekedés mehetne, na és itt kezdődnek mejd a bajok. Ezért is a nyugati elképzelés nagyon rossz. Hidd el nincs minek örülni. Szerintem, ha egy kis józan ész van a magyar félben és a SK-s minisztériumban akkor gyors tervváltoztatást eszközölnének, ami nem eredményezné azt, hogy bármiről is lekésnénk, aki ezt állítja szerintemm mellébeszél. Egyre jobban megvagyok arról győződve, hogy a nyugati hidat még átkozni fogjuk. Híd kell, de keleten nem nyugaton, szerintem addig ameddig nem kezdődnek el az építkezések, még mindig lehet változtatni. Jó argument lehet a MO-s oldalon, pl. Nagymaros rengeteg milliárdot fektettek az építkezésbe, majd a visszarendezésbe is. Tehát van példa a változtatásra. Az amit a duplicit tervekbe kéne fektetni, az többszörösen visszatérül, hogy nem kell északon elterelő út és a városunk úthállozatára annyit költeni a megnövekedett forgalomból eredendő javítgatásokra. Itt mi még nem tartunk egy gyors tervváltoztatással meg lehet akadályozni a későbbi bajokat. Ezt nem értem ezt nem látja senkisem, nem szabad örülni a nyugati hídnak, annak kell örülni, hogy megszületett az akarat, hogy lesz híd, egy egészséges lobbizással meg lehetne győzni a benfenteseket, mint a két oldalon, hogy rossz döntés született és gyorsan szinte költségmentesen váltani lehetne.

 7. Győr tehermentesítését az M81 szolgálja. Amíg az nem épül addig a hidat sem építik meg hozzá. Tehát, ha a keleti híd épül meg elsőként, akkor már indokolatlan a nyugatit megépíteni. A forgalom nyugatról keresztüljön a városon és keleten lépné át a Dunát.
  Az eredeti tervben Székesfehérvár-Kisbér-Győr útvonal szerepelt. Tehát nem jött volna erre autóút és híd sem épült volna.

  A kamionok minden esetben átmennek a városon. Vagy kelet-nyugat vagy nyugat-kelet irányban. A helyzet azért annyira nem rossz. Tudod én a II Ltp-n nőttem fel. A felüljáró megépítése előtt a lakótelep kanyargós kétszer egy sávos útján haladtak át a kamionok két iskola mellett. Évente egy gázolásos baleset volt (emlékeim szerint) és soha nem kamion gázolt.

 8. Az igaz Győr tehermentesítve lesz, de cserébe megkapjuk a medvei kamionokat, egészen Komáromig. Tudod mikor én Pozsony felé járok, mindig örülök annak, hogy Komáromtól Nagymegyerig szinte nem lehet kamiont látni, na ez most megszünik. Nagymegyer és Komárom között sokkal rosszabb és összetettebb az úthálózat, mint Nagymegyer és Somorja között, több baleseti helyzet fog előadódni, Bogya, Tany és Újfalu issza meg a levét. Ráadásul megkapjuk az északi kamionokat is, amelyek a városon keresztül fognak dübörögni. A Vághíd nem tudom mit bír majd ki, ott mindig is baj volt a lejároval a Rákoczi útra, mindig megsüllyed. Tudod szép álom a keleti híd, de ezekután tényleg komoly lobbizásra lesz majd szükség, hogy valóság is legyen. A harcot Komáromért folytatni kell, több fronton is gazdasági és politikai vonalon is. Akkor látok esélyt, hogy a keleti híd is megépüljön, ha a logisztikai központ és az ipari park is megépül és sikerül odavonzani nagyobb befektetőket. Ha sikerülni a teherpályaudvar is belevonni az új kikötővel együtt, mégha kisebb is lenne, mint a gönyüi egy egységesebb tervbe, akkor talán lehetne hathatósan lobbizni a keleti hídért, de ekkor is hamarabb, mint 20 év nem tudom elképzelni, hogy lesz belőle valami. Tudod, ha előbb a keleti épült volna meg, akkor sok olyan probléma elkerülhető lenne, ami ránk vár és a nyugati híd is azzal, hogy Győr városának felmentéséről van szó hamarabb realizálható lett volna. Szerintem itt taktikai hiba történt. A keleti híd esetében nincsen ilyen argumentum. A nyugati hídnak később Győr lobbizása sokat segíthetett volna, nagyon hamar meglehetett volna, de keleti esetében egyedül vagyunk, így szerintem minimum 20-30 évig nem lesz. Tudod az ipolysági vonal az a fővonal hivatalosan, tehát mi csak azzal tudnánk a keleti híd mellett érvelni, ha a kamionok miatt dugók jönnének létre, mint a 70-es években a román és a bolgár kamionok végett volt. De mindez történhetett volna egyszerűbben is, ha előbb van keleti aztán nyugati, az emberek a polgárok nem éreznék meg annyira. Itt a lényeges különbség, én még magam előtt látom a dübörgő kamionokat, hogyan tették tönkre a városunk útjait, port, koszt és zaj termelve. Ezt csak akkor lehet megérteni, ha bekövetkezik, nem lenne jobb ennélkül?

 9. Amit a Párkányi hídról írtál igaz, hiszen az is a tervekben szerepel az M10 folytatásaként Szlovákia felé.

  Medvénél nem készül híd. Ha úgy tetszik az Ő hídjukat kapja meg Komárom. A Pozsonyi főút Pozsony-Medve szakasza E betűs tranzitútvonal.Ezt helyezik át Komárom- M81 vonalára Györ – Fehérvár út helyett ezzel tehermentesítve Győr városát. EZ A LÉNYEG!!! Nem Komárom a szempont.

 10. Abraka- A keleti híd is eldöntött tény! Benne van Szlovákia és Magyarország területrendezési tervében is.
  Tartalmazza az Unió közlekedési stratégiája (TINA)is. Itt most nem az a kérdés, hogy a keleti híd megépül-e, hanem az, hogy mikor és addig lesz-e egy másik hidunk.

  Minél többet gondolkodom a dolgon, annál nyilvánvalóbb számomra, hogy a most építendő nyugati híddal a város egy plusz hídra tesz szert.

 11. Én is tudom a nyugati már meg lesz és a magam módján örülök is neki, de ez nem mentesítheti bastit a felelősség alol, hogy egy rossz döntés született, én ezt akartam kihangsúlyozni, mert ha elkedjük őt dicsérni, akkor mintha felsorakoznánk mögé, de lehet a tényt, hogy a nyugati meglesz a többi összes dolog pedig a fellegekben van, úgy is kezelni, hogy azzal nem értünk egyet, de elfogadjuk és építkezünk tovább, én is ezt akarom. Tudod csak az a baj, hogy ez basti saját győzelemként nem pedig rossz döntésként fogja kezelni, ezért nem szabad vele mégcsak véletlenül sem kerülni. mert ő ezt azonnal a saját propagandája javára használja ki.
  Ha alaposan végigolvasod a bloggírását, hát vádaskodáson kívül , semmi tényt nem közöl velünk, miért a nyugati a jobb. Félek, hogy ezekután sohasem lesz keleti híd, mert hamarabb Medvénél, vagy Esztergomnál fog megépülni egy új híd. Küzdeni azért kell keményen Komárom érdekeiért, de egy rossz döntést mégha látszara valamire jó, dicsérni nem szabad, főleg akkor nem, ha lehetett volna egy mégjobb. Mint ahogyan bummon is írtam, a törvények nem ismerete, vagy egy tudatos rossz döntés a hibáink alol nem mentesít. Hiba mégha részmegoldást biztosít is és ha ráadásul tudason elkövetett hibáról van szó, azt dicsérni és elfogadni semmilyen helyzetben nem szabad.
  Én csak erről írtam. Ugyanez a helyzet a körforgalmakkal, a várral, a vízgazdálkodási üzemmel, uszodával és többi zavaros üggyel is.

 12. Van egy fontos előnyünk a környező kikötőkkel kapcsolatban, amit ki lehetne használni. Abraka, te már többször hangsúlyoztad a Gyulamajor-i teherpályaudvar illetve az új kikötő összekötésével létrehozandó logisztikai központot. A tegnapi Orosz-Szlovák megállapodás része a széles-nyomtávú vasút kiépítése az ukrán határtól Pozsonyig. Erre már régóta megvannak a javaslatok és legolcsóbban épp a déli régió elhagyatott vasúti pályáinak felhasználásával valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy egy jó lobbinak köszönhetően bizony ÉRINTHETI a komáromi kikötőt is. Ez egy akkora előny lenne a város javára amellyel sem Gönyü sem Almásfüzitő nem fog rendelkezni!

 13. Abraka- itt nem basti táborrol van szó. Egyszerűen csak arról, hogy HÍDRA MOST VAN SZÜKSÉG ! Én is a Keleti oldali hídat tartom a jobb megoldásnak,mert szerintem elmebeteg dolog a Holt-Vág felett 3 híddal utat építeni. Te is tudod, hogy én a város elkerülésre a DÉLI Magyarországon keresztüli útvonalat javasoltam és támogatom továbbra is. Ennek része a most megépítendő nyugati híd. A Holt-Vág feletti hidak árából viszont gond nélkül megépíthető a keleti oldali híd is. Sőt ez egy olcsóbb megoldás lenne.
  Te leragadtál az egy hídnál. Komplexebben gondolkodj!
  Normális ember nem épít üdülőövezet felett vizes területen , árvízvédelmi töltésen utat. Főleg akkor, ha sima terepen is megteheti azt.

 14. Sajnálom, hogy egy platformra kerültél bastival, az ő megalapozatlan, rossz döntését dicséred a honlapján. Tudod, ha a szemfényvesztés hibája esesünk, akkor a tárgyilagos és helyes döntéseket képtelenek leszünk meghozni. Jó döntéseket csak akkor tudunk hozni, ha a nézeteinket teljesen apolitizáljuk, máskülönben rossz eredményekre jutunk. Eventuális, hogy a nyugati megoldás rossz, minél jobban elkezdtem vájkáni a tények útvesztőjében, egyre több bizonyíték kerül, végül is éppen basti emberei produkálják mindezt. Te is beleestél az ő csapdájába. Még egyszer nem arról van szó, hogy nem kell híd, mint ahogyan azt ő igyekszik beállítani az egész vitát. Csak olvasd el a blogbejegyzését. Minden mondat hazugság és sértegetés, egy tárgyilagos bizonyítékot nem sorol fel a nyugati verzió mellett. Ezt lehozza bumm, de az én bloggválaszomat nem.
  Híd kell, de rossz megoldás többet árthat, mint segít.

 15. Karesz70- A most épülő komáromi elkerülő az M1 – 13- elkerülő- új nyugati Duna híd- Dunaszerdahely- Pozsony útvonal. Ez hivatott elkerülni Győrt a Pozsony-Dunaszerdahely- M1 útvonalon. Ez kétszer 1 forgalmi sáv.

  Az M81 kétszer két forgalmi sáv Székesfehérvár-Kisbér- Komárom. Ez folytatódna a keleti hídon Nyitra irányába.

 16. ja es meg egy dolog!!! ha a komaromi hid a teherforgalom miatt epul akkor szerintem nagyon rovidlato dolog szimpla ketsavos hid megepitese!!!

 17. komarom egy kis ellentmondast veltem felfedezni!!! a cikkben irod hogy a nyugati elhelyezes celszerub mert a praga-pozsony-budapest teherforgalom erre lessz vezetve de a hozzaszolasban mar irod hogy a mo-i m81+m1-es utvonal az ajanlott!!! ugyhogy a forgalomnak egyaltalan nemkell erre jonni!!! de ha hetenynel megepul az ipari vagy akar logisztikai park akkor a forgalom a varoson keresztul fog haladni!!! es az hogy ket hid lessz szerintem csak egy alom!!! penz se lessz ra de ha meg akar az allam vagy az unio is alna az osszes koltseget is sajnos addig amig ilyen varosvezetesunk lessz nemlehet szamitani arra hogy tesznek valamit a dolog erdekeben!!!

 18. az onreszre, olyanra gondoltam, mint amit az allam fizet, de mivel “elmeletileg” 2012-2014 kozott elkeszul az uj hid, nehezen tudom elkepzelni, hogy meg egy komaromi hid kapna prioritast (allami penzbol) 2025-2030 elott…
  Attol fuggetlenul, hogy benne van tobb tervben is… (azokat a multkor emlitetted). Ezt azert is gondolom, mivel az igen nagyon, nagyon elb.szott Pozsony-Kassa sztrada meg mindig nem keszult el, es szerintem abba fogjak nyomni a penzt, hogy mar elkeszuljon…

 19. Uff- amennyiben gyorsforgalmi útról van szó, úgy annak teljes finanszírozása Állami illetve Uniós. Nekünk csak szorgalmazni kéne az út megépítését.

  Viszont megnéztem a déli elkerülőút tervezett vonalvezetését. Almásfüzitő térségében tér vissza az 1-es útra, tehát a híd sem lehet ennél közelebb a városhoz.

 20. Mar a multkor irtam, hogy ugy 4-5 millio euro onresz kell a hid megepitesehez, a tobbit az EU hozzaadja… + a teruletet kell megszerezni…

 21. Egyébként már mindegy, kár vitázni, hogy hol legyen a híd, mert már biztosan a nyugati oldalon épül meg, mert ez már eldöntött téma. Hamarabb azzal kéne törődni, hogy hogyan lehetne kivédeni, hogy a várost elárasztják a kamionok és a többi tervezett beruházás is megvalósuljon, ezért kell lobbizni, ahol csak lehet. Van mit tenni.

 22. Van még egy apróság amiről nem volna szabad megfeledkeznünk. A Távlati területfejlesztési tervben két híd és két gyorsforgalmi út is szerepel (M81, M10). Pillanatnyilag erős versenyhelyzet van Komárom és Esztergom/Párkány közt. Most mi ülünk a nyeregben, mert hamarabb megkezdődhet az építkezés. Itt már fékész az M1 – Duna elkerülő út és aláírásra vár a híd megépítésének szerződése.

  Nézz egy pillanatra a térképre. Ha a nyugati híd nem Komáromnál hanem Gönyünél épül meg és a másik Párkány mellett akkor Komárom a senki földjén találja magát ! Két gyorsforgalmi út is elkerülné a várost ezzel együtt a befektetők is!
  Még egy apróság. Ha a híd Gönyünél lépné át a Dunát akkor a Komáromi kikötőnek is vége lenne.

 23. Abraka-Az én véleményem még mindig az, hogy örülnünk kell a hídnak. A híd nem a városvezetés érdeme, egyszerűen szerepel az Uniós közlekedési folyosók közt (TINA), meg kell építeni. Ami a magyarországi terveket illeti, ha arra jársz érdemes megnézni. A Duna híd építésének szerződését még nem írták alá, de már épül az elkerülő út. Átadása július 30-ra várható. Tartalmaz vasúti és közúti felüljárót. Tehát a híd átadásakor tényleg közvetlenül rá leszünk kötve az M1 sztrádára. Több ismerősöm már most is az M1-en jár kocsival Pozsonyba.
  Hidd el, hosszútávon nagyon fontos ez az új híd! Örülni kell neki és dolgozni azon, hogy mihamarabb megépüljön a másik hidunk is.

 24. abraka-Nagymegyer -Pozsony “E” betűs európai tranzitútvonal. A Nagymegyer-Komárom meg országos főút. Távlati tervekben sem szerepel gyorsforgalmi út létesítése azon a szakaszon. Értelmetlen is lenne hiszen Komárom-Pozsony vonalon az M81 + M1 az ajánlott útvonal.

 25. Gondolod, hogy a mostani út Nagymegyertől Komáromig az erre a terhelésre elégséges lesz. Ott van Nagymegyer belső úthállózata erre alkalmatlan, mondhatnám a a falvakat egészen Komáromig. Ha híd nyugati, akkor épüljön egyszerre egy gyosforgalmi új út is, ami kikerüli Nagymegyert, Bogyát, Tanyt és Újfalut főleg, erre ugyebár mégcsak tervek sincsenek. Mikor Néha, régebben szinte naponta jártam Pozsonyba. Nagymegyerig szuper volt az út, de Megyer után kamion-kamion hátán, ez kell nekünk.
  Ha nyugati híd , miért nem építik mondjuk Nagy-Keszi és Gönyü közé, hisza amagyaroldalon, ott van, ott épül a vizi kikötő és az M1 is pár száz méterre van.
  A nyugati hídat semmi sem indokolja, hogy Újfalu és Öregkomárom között legyen. Az új információk is csak azt igazolják, hogy ha Medve helyett legyen egy új híd abban a körzetben és Komáromnál megint legyen az eredeti észak-dél folyosóra a keleti eredeti, legolcsübb megoldás. A nyugati nekünk nem jó. Azok a tervek, amelyek magyar oldalon készülnek, nem jelentenek semmit sem addig ameddig nem lesz belőlük valóság. Nem gondolkoztál azon is, hogy esetleg rosszul gondolkodnal.
  Tudod egy esetben fogadnám el a nyugati hidat, ha a keletivel együtt épülne meg és az elkerülő útvonalak is, valamint a Nagymegyert Komárommal és Újvárat Komárommal összekötő útvonalak is épülni kezdenek, de legalább is egy tízéves terv répszét alkotnák, aminek minimális feltételként a pénzfedezete meglehetne.
  Egyébként ez el lehetne érni akkor, a városunk vezetősége ezért ilyen formában nyíltsisakos lobbizást végezne mindenütt, Pozsony, Budapest, Brüsszel.
  De erről nincs szó, ezért rossz megoldás a nyugati híd.

Comments are closed.